Czytaj więcej...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Czytaj więcej...16 czerwca 2020 roku odbyła się uroczysta zbiórka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie z okazji zakończenia czynnej służby w Państwowej Straży Pożarnej  mł. bryg. mgr. Jana Smolenia – Starszego Specjalisty KP PSP w Brzozowie, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.   

Czytaj więcej...W niedzielę 7 czerwca br. w godzinach popołudniowych w powiecie brzozowskim woj. podkarpackie miała miejsce silna ulewa z porywistym wiatrem i lokalnym opadem dużego gradu.  Tuż po godzinie 15-tej do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie zaczęły wpływać liczne zgłoszenia o pomoc do uszkodzonych pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych wywołanych tą gwałtowną wichurą. W zdarzeniach tych nikt nie zgłosił osób poszkodowanych.

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na udzielanie dotacji w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przyjmowanie wniosków trwa do 19.06.2020 r.

Szczegóły naboru dostępne są na stronie www WFOŚiGW w Rzeszowie - pod tym linkiem.

            Czytaj więcej...W sobotę 2 maja 2020 r. w związku z przypadającym tego dnia Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście podniesiono flagę państwową. Strażacy pełniący służbę przeprowadzili uroczystą zbiórkę, podczas której przy sygnałach błyskowych pojazdów bojowych podniesiono flagę państwową na maszt, przed strażnicą Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie.