Czytaj więcej...

Czytaj więcej...19 grudnia 2020 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinówce otrzymała nowy specjalistyczny sprzęt typu quad wraz z przyczepką. W czasie okolicznościowej zbiórki, w symbolicznym wymiarze ze względu na sytuację epidemiologiczną, uroczystego przekazania dokonał poseł na Sejm RP Piotr Uruski w obecności następujących osób: Wicestarosta brzozowski Jacek Adamski, Komendant PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Tasz i Proboszcz parafii ks. Lesław Pelc, który dokonał poświęcenia pojazdu.

NADAL można jeszcze dopisać się na listę chętnych do szczepienia!!!    DODATKOWYTERMIN!!!

Termin zgłoszenia i dostarczenia podpisanego oświadczenia woli bezpośrednio do KP PSP w Brzozowie - do dnia 27.01.2021r. do godz. 15.30.  (środa).

 

Informacja dotyczy tylko członków OSP (ksrg i spoza systemu) działających w ramach JOT-u.

Istnieje możliwość bezpłatnego i  dobrowolnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Planowany termin szczepień dla ratowników OSP to druga połowa stycznia 2021r.

Chętni członkowie JOT-u zamierzający zaszczepić się powinni wypełnić oświadczenie woli zamieszczone poniżej i dostarczyć je do tutejszej komendy.  

 Link do pobrania druku oświadczenia woli.

Osoby  zamierzające zaszczepić się prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną związaną z przetwarzaniem danych osobowych w związku z planowanymi szczepieniami ochronnymi przeciwko COVID-19.

Link do klauzuli informacyjnej dot. szczepienia przeciwko COVID-19.

List intencyjny w sprawie współpracy dot. realizacji Narodowego Programu Szczepień

Czytaj więcej...

12 grudnia 2020 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy miała miejsce zbiórka z okazji przekazania sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Brzozów. Wśród sprzętu ochrony osobistej strażaka i wyposażenia pojazdów pożarniczych, przekazany został specjalistyczny pojazd typu quad wraz z przyczepą do ewakuacji osób poszkodowanych dla OSP w Przysietnicy.

Czytaj więcej...Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażacki Dar” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie,  zapraszają do  akcji honorowego oddania krwi. W dniu 11.01.2021r. na parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie będzie można zgłosić się do podstawionego Krwiobusa i oddać ten najcenniejszy dar. Od godziny 09:00 do godziny 12:00 będzie odbywała się rejestracja osób chętnych. Przed pobraniem krwi nie będzie wykonywany żaden test w kierunku diagnostyki koronawirusa SARS-CoV-2.

Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg.  Jednorazowo pobiera się  450 ml.