KIEROWNICTWO

 

Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

st. bryg. mgr inż. Krzysztof FOLTA


 

 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

mł. bryg. mgr inż. Bogdan BIEDKA

 

 

 

p.o. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

KP PSP w Brzozowie

mł. bryg. mgr inż. Jacek KĘDRA

 

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

KP PSP w Brzozowie

mł. kpt. mgr inż. Wojciech SOBOLAK