DANE STATYSTYCZNE

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

 Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

57 357 11 425

2

Domaradz

18 133 5 156

3

Dydnia

24 102 3 129
4

Haczów

48 126 4 178

5

Jasienica Rosielna

9 105 6 120

6

Nozdrzec

30 139 0 169

Razem

186 962 29 1177

 

Opracował: mł.bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie

 

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

 

 Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

54 386 17 457

2

Domaradz

16 73 4

93

3

Dydnia

28 65 1

94

4

Haczów

43 129 5

177

5

Jasienica Rosielna

11

111

4

126

6

Nozdrzec

25

83

3

111

Razem

177

847

34

1058

             

Opracował: K.F.

 

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

49

311

9

369

2

Domaradz

13

97

3

113

3

Dydnia

14

109

5

128

4

Haczów

16

97

2

115

5

Jasienica Rosielna

5

107

3

115

6

Nozdrzec

11

85

0

96

Razem

108

806

22

936