Czytaj więcej...

Dnia 14 stycznia 2020 r. w świetlicy komendy powiatowej PSP w Brzozowie odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Brzozowie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Roman Petryniak - wiceprezes zarządu wojewódzkiego związku, Edward Rozenbajgier - prezes brzozowskiego koła związku, st. bryg. Marek Ziobro - komendant powiatowy PSP w Brzozowie oraz członkowie koła. Podczas posiedzenia omówiono zadania zrealizowane w minionym roku i plany działalności na rok bieżący oraz przedstawiono ustalenia z zebrania zarządu oddziału wojewódzkiego ZEiRP RP.