Pomoc covid 19 1Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie realizują ćwiczenia doskonalące związane z walką z koronawirusem. Od kilku tygodni codzienne ćwiczenia ze sprzętem ratowniczym są uzupełniane o praktyczne użycie sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do walki z SARS-CoV-2.

Dodatkowe ćwiczenia obejmowały:

- użycie ubrań ochrony biologicznej, jednorazowych i wielokrotnego użytku,

- użycie masek pełno twarzowych z filtrami,

- przeprowadzenie dekontaminacji ubrań ochronnych i sprzętu w warunkach polowych,

- sprawianie namiotu pneumatycznego,

- zapewnienie ogrzewania i oświetlenia namiotu.

Do pomocy mieszkańcom naszego powiatu w związku z zagrożeniem koronawirusem włączają się też aktywnie wytypowane jednostki OSP. W każdej gminie strażacy z tych jednostek są wyposażeni w zalecaną ochronę osobistą i przeszkoleni przez strażaków PSP. Druhowie pomagają w rozgłaszaniu komunikatów, realizują dowożenie leków i żywności w uzgodnieniu z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz maseczek ochronnych dla mieszkańców.

Apelujemy do obywateli o odpowiedzialność i ujawnianie informacji dotyczących możliwego zagrożenia koronawirusem w przypadku zdarzeń, do których jest wzywana Straż Pożarna lub inne służby ratownicze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/index

 Pomoc wobec SARS-CoV-2  Pomoc wobec SARS-CoV-2  Pomoc wobec SARS-CoV-2  Pomoc wobec SARS-CoV-2
 Pomoc wobec SARS-CoV-2  Pomoc wobec SARS-CoV-2   

Opracowanie: mł. bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie

Zdjęcia: mł. bryg. Bogdan Biedka, OSP Stara Wieś