Od stycznia 2016 r. obowiązują nowe "Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" - pobierz plik.pdf

        Według dotychczasowego "Systemu szkolenia członków OSP ..." z 2006 r. można jeszcze realizować szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków, którzy posiadają szkolenie podstawowe ukończone wg tego systemu i zamierzają przejść szkolenie dowódców OSP.

 

!!!  Karta skierowania na szkolenie podstawowe OSP w 2020 r. do pobrania tutaj (wersja Word)

 

Karta skierowania na szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu OSP w 2018 r. do pobrania tutaj (wersja Word)

Karta skierowania na szkolenie techniczne do pobrania tutaj (wersja Word)

Karta skierowania na szkolenie dowódców OSP w 2018 r. do pobrania tutaj (wersja Word)

 

        Zmianie uległ zakres tematyczny i godzinowy poszczególnych szkoleń (podstawowe, kierowców-konserwatorów, kierujących działaniem ratowniczym). Szczegóły zawarte są w programach szkoleń zamieszczonych poniżej:

  - program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP - pobierz plik.pdf

  - program szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - pobierz plik.pdf

  - program szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP) - pobierz plik.pdf

 

 Dotychczas obowiązujący "System szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" z 2006 r. ma jeszcze zastosowanie w zakresie programu szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla członków OSP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe wg programu z 2006 roku.

 

 


Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania

z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Program szkolenia - do pobrania tutaj (wersja .pdf)

Karta skierowania na szkolenie LPR - do pobrania tutaj (wersja .doc)

Edycja I - w dniu 31.10.2016 r. - szkolenie zakończone

 

Edycja II - w dniu 27.11.2016 r. Szkolenie rozpocznie się o godz. 11:00 w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, gdzie zostanie przeprowadzona część teoretyczna. Następnie grupa szkoleniowa przemieści się do bazy HEMS SP ZOZ LPR w Sanoku ul. Biała Góra, gdzie ok. godz. 14:00 rozpocznie się część praktyczna szkolenia. Dojazd do KP PSP w Brzozowie a następnie przejazd do Sanoka odbędzie się środkami transportu OSP w uzgodnieniu z właściwym Urzędem Gminy. Podczas szkolenia obowiązuje ubranie specjalne i posiadanie latarek.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające ukończone szkolenie podstawowe strażaka OSP.

Liczba miejsc:

- OSP Grabownica Starzeńska, OSP Humniska, OSP Stara Wieś, OSP Przysietnica, OSP Zmiennica, OSP Domaradz, OSP Barycz, OSP Blizne, OSP Jasienica Rosielna - po 4 osoby z każdej jednostki OSP

- OSP Haczów - 1 osoba

- OSP Wesoła - 3 osoby

 Dostarczenie oryginałów kart zgłoszeń na szkolenie do tut. komendy w terminie do dnia 21.11.br.

Szkolenie zostało zakończone.

 


 Testy w komorze dymowej dla strażaków OSP z KSRG

        Zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG mają obowiązek przystępować do testów w komorze dymowej nie rzadziej niż raz na 5 lat. Dla strażaków z powiatu brzozowskiego testy organizowane są w komorze dymowej w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komendą Powiatową PSP w Brzozowie.

        Celem testu jest sprawdzenie odporności strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W czasie testu sprawdza się orientację, zdolność do przemieszczania w warunkach zadymienia i ograniczonej widoczności. Ratownik w sprzęcie ochrony dróg oddechowych pokonuje różne przeszkody w warunkach podwyższonej temperatury, hałasu oraz efektów świetlnych.

Karta skierowania na test - do pobrania tutaj (wersja .xls) lub (wersja .pdf)

Kartę skierowania podpisuje właściwy komendant gminny/prezes OSP/naczelnik OSP kierujący na test/ćwiczenie w komorze dymowej.

 

Możliwe terminy szkoleń w 2016 roku to: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 26, 30 listopada. Test odbywa się w ciągu dnia i rozpoczyna się od godz. 9.30. Proponowany termin przystąpienia do testu danej jednostki OSP prosimy zgłaszać do Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Brzozowie - tel. 13-43-411-14

Wypełnioną kartę skierowania należy dostarczyć do KP PSP Brzozów na 2 dni przed terminem testu (wersję elektroniczną proszę przesłać na adres email komendy).

 

Osoby przystępujace do testu powinny posiadać:

- dowód osobisty,

- ubranie specjalne, buty specjalne i sportowe, hełm, kominiarkę i rękawice specjalne,

- własny sprzęt do ćwiczeń (aparaty ODO, maski, sygnalizator bezruchu, zapas butli - jedna butla na każdego ćwiczącego),

- dopuszcza się korzystanie z latarki.

Próba wysiłkowa (bieżnia, rower, młot podciągowy i drabina bez końca) realizowana jest w obuwiu sportowym, a ścieżka treningowa pokonywana jest w obuwiu specjalnym.

Warunkiem zaliczenia ścieżki treningowej jest jej pokonanie przez uczestnika testu przy użyciu jednego aparatu powietrznego (z wykorzystaniem jednej butli).

 Edycja testu w listopadzie 2016 r. została zakończona.

 

Testy w komorze dymowej w 2017 r. będą odbywać się w miesiącu marcu i wrześniu w KM PSP Krosno.

 Terminy testu w marcu - 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25 i 26. Test odbywa się w ciągu dnia i rozpoczyna się od godz. 9.30. Proponowany termin przystąpienia do testu danej jednostki OSP prosimy zgłaszać do Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Brzozowie - tel. 13-43-411-14 .

 

 


Tematyka szkoleń obowiązująca do grudnia 2015 r.

        Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie informuje, że uruchomiona została platforma edukacyjna www.platforma.wint.pl zawierająca m.in. materiały szkoleniowe z zakresu ratownictwa dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach "Systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" z 2006 r.

 Zamieszczone w serwisie materiały mogą służyć do szkolenia zgodnie z metodą nauczania na odległość (e-learning).

Możliwość logowania do serwisu (na podstawie loginu i hasła) wymaga wcześniejszego zarejestrowania się użytkownika za pomocą kodu dostępu przyznanego dla OSP. Po dokonaniu rejestracji (podajemy swoje imię i nazwisko) otrzymujemy login i hasło potrzebne do korzystania z zamieszczonych tam materiałów.

Wejście do platformy:  www.platforma.wint.pl

Materiały pomocne dla OSP znajdują się w dziale "IV. Zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe".

 

 Druk zgłoszenia na szkolenie dla strażaka OSP do pobrania  tutaj.

 

Materiały szkoleniowe - prezentacje w plikach .pps - obejmują tylko część teoretyczną poszczególnych szkoleń

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP - CZĘŚĆ I - lista tematów

1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych (91 kB)

2. Służba wewnętrzna. Musztra (1,4 MB)

3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy (6 MB)

4. Drabiny pożarnicze (2 MB)

5. Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany (15,2 MB)

6. Proces spalania, a pożar (2 MB)

7. Zadania strażaków w zastępie (2 MB)

8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej (540 kB)

9. Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych (17,2 MB)

10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze (5,1 MB)

11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia (13,3 MB)

12. Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń (6,7 MB)

13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie (4,7 MB)

 SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP - CZĘŚĆ II - lista tematów

1. Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej (188 kB)

2. Rozwój pożaru (381 kB)

3. Taktyka gaszenia pożarów (1,8 MB)

4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych (6,4 MB)

5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny (15,1 MB)

6. Podstawowe zadania strażaków OSP w czasie działań chemiczno - ekologicznych (2,4 MB)

7. Elementy pierwszej pomocy (7,8 MB)

 

 SZKOLENIE Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO - lista tematów

1. Wypadki drogowe statystyka i przyczyny

2. Budowa pojazdów samochodowych

3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze

4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

 

 SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP - lista tematów

1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej (185 kB)

2. Kierowanie działaniami gaśniczymi (43 kB)

3. Działania gaśnicze (296 kB)

4. Działania ratownictwa na drodze (2,4 MB)

5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania (356 kB)

6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP (159 kB)

7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych (1,1 MB)

8. Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno Technicznych OSP /JOT OSP/ (62 kB)

 

SZKOLENIE KIEROWCÓW - KONSERWATORÓW SPRZĘTU OSP - lista tematów

1. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego (521 kB)

2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych (8,3 MB)

3. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych (89 kB)

4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp (23,2 MB)

5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych (13 MB)

6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu (17,6 MB)

7. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych (6,7 MB)

8. Konserwacja i eksploatacja pił (9,3 MB)

9. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych (3,7 MB)

10. Łączność i alarmowanie (5,8 MB)