Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na udzielanie dotacji w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przyjmowanie wniosków trwa do 19.06.2020 r.

Szczegóły naboru dostępne są na stronie www WFOŚiGW w Rzeszowie - pod tym linkiem.