Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać:

  • inżynierowie pożarnictwa
  • inżynierowie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego
  • technicy pożarnictwa
  • osoby posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

 

Szkolenia inspektorów prowadzą szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej