Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz. 11216) informujemy, że funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza do obsługi dokumentów elektronicznych dostarczanych do naszej instytucji.

Dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej przez: http://epuap.gov.pl/wps/portal/

Uwaga: W celu złożenia wniosku do naszego urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP, na którą należy się zalogować.

Przekazanie dokumentu możliwe jest poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP


3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.