Wolodz1W poniedziałek 17 sierpnia 2020 r. o godzinie 21.46 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze sterty słomy w miejscowości Wołodź koło Siedlisk, gm. Nozdrzec. Do pożaru zadysponowano zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP z Brzozowa i kilka jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Paliła się duża pryzma kostek słomy o wymiarach ok. 22 m długości, 5 m szerokości i 5 m wysokości, na polu w pobliżu drogi, pod linią wysokiego napięcia. Na miejsce pożaru, jako pierwsza przybyła OSP z pobliskich Siedlisk, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia i podała dwa prądy wody w natarciu. Do akcji gaśniczej dojeżdżają kolejne zastępy OSP (Nozdrzec, Dydnia, Wara i Wesoła). Jednostki te podają łącznie cztery prądy wody w natarciu na palącą się słomę. Jednostki zorganizowały punkt czerpania wody na rzece San i zapewniły dowożenie wody do pożaru. Do pożaru dojeżdża JRG Brzozów i przejmuje kierowanie działaniami. Ze względu na lokalizację palącej się słomy pod linią wysokiego napięcia (110kV), KDR wnioskuje do SKKP o zadysponowanie zapasu wody w postaci cysterny aby zapewnić ciągłość i dużą intensywność podawania środka gaśniczego. Rozwój pożaru zagrażałby napowietrznej linii energetycznej 110 kV. Na miejsce zdarzenia dojeżdża cysterna z 25 m3 zapasu wody z JRG Sanok, oficer operacyjny kpt. Nowak Dawid i zastępca komendanta powiatowego PSP w Brzozowie mł. bryg. Bogdan Biedka. Ze względu na rozmiar palącego się składowiska (głównie w części środkowej - wewnętrznej) zadysponowano do pożaru dodatkowe samochody gaśnicze i zapas środka pianotwórczego. Zastępca komendanta PSP w Brzozowie w porozumieniu z lokalnym samorządem gminnym organizuje i uzgadnia użycie koparek firm zewnętrznych, które rozpoczynają rozkopywanie palącej się pryzmy kostek słomy. Do akcji dołączają kolejne zastępy: z OSP Stara Wieś, OSP Grabownica Starzeńska, OSP Izdebki i OSP Hłudno, które pomagają w organizacji nowych punktów czerpania wody i w jej dowożeniu. W czasie przekopywania i rozsuwania na boki pryzmy przez koparki, strażacy przez kilka godzin dogaszali paląca się słomę wodą z niewielką ilością środka pianotwórczego jako zwilżacza. Rano następnego dnia ok. godz. 7.00, po zalaniu wodą wszystkich źródeł ognia zakończono działania gaśnicze.

Działania ratowniczo-gaśnicze były długotrwałe i trwały blisko 10 godzin a brało w nich udział 5 zastępów z JRG ( Brzozów i Sanok), 11 zastępów z OSP. Łącznie 66 strażaków.

Opracował: mł. bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie

Zdjęcia: KP PSP w Brzozowie

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1