Oboz114 sierpnia br. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie wizytowali obozowisko Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” - Federacja Skautingu Europejskiego zlokalizowane na terenie leśnictwa Jabłonica, gmina Dydnia, w obrębie Nadleśnictwa Dynów.

 

Miejsce planowanego obozowiska zostało wcześniej uzgodnione na wspólnym rozpoznaniu terenu z udziałem przedstawiciela Lasów Państwowych. W obozowisku wypoczywa 16-to osobowa grupa harcerzy wraz ze swoimi opiekunami.

Wizyta strażaków była okazją do pogadanki z dziećmi o zasadach bezpiecznego wypoczynku, o właściwym przebiegu ewakuacji, o sposobach udzielania pierwszej pomocy. Wskazano również wypoczywającym bezpieczne miejsce do ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Opiekunowie obozu zostali przeszkoleni w obsłudze radiotelefonów noszonych, użyczonych harcerzom na wypadek wystąpienia zagrożeń i zapoznani z obowiązkiem monitorowania ostrzeżeń o niekorzystnych warunkach meteorologicznych. Obecny zastęp JRG przeprowadził pokazy sprzętu dla harcerzy i ćwiczenie gaśnicze na terenie obozowiska.

Natomiast 20 sierpnia br. mł. bryg. Jacek Kędra z KP PSP w Brzozowie przeprowadził z uczestnikami obozu praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji. Zapoznał się z codziennymi warunkami życia obozowego i udzielił instruktażu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Opracowanie: mł. bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie

Zdjęcia: mł. bryg. Jacek Kędra

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1