zastępca komendanta powiatowego PSP w BrzozowiePodkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 sierpnia br. powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie mł. bryg. Bogdana Biedkę, dotychczasowego wieloletniego dowódcę JRG w Brzozowie.

Uroczystość odbyła się 4 sierpnia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akt powołania wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec w towarzystwie komendanta powiatowego PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztofa Folty.

Opracowanie: KP PSP w Brzozowie, zdjęcia: KW PSP w Rzeszowie

 Powołanie zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie  Powołanie zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie  Powołanie zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie  Powołanie zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie