W dniu 14.11.2012r. odbył się turniej strzelecki z okazji 94-rocznicy odzyskania Niepodległości. Turniej odbył się na strzelnicy LOK w Brzozowie. W turnieju udział wzięli: Starosta Brzozowski - Zygmunt Błaż, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - st. bryg. Jan Szmyd, strażacy zrzeszeni w  Kole Lok 998 przy tut. komendzie. Na zakończenie turnieju zostały wręczone okolicznościowe dyplomy za zdobyte miejsca.

Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:

I-miejsce - asp. Cwynar Ryszard

II-miejsce – asp. Michał Ziemiański

III-miejsce – kpt. Bogdan Biedka

 

 turniej strzelecki foto: st.kpt. Bogdan Biedka  turniej strzelecki foto: st.kpt. Bogdan Biedka   
 

 

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek