Koło Ligi Obrony Kraju „998” przy KP PSP w Brzozowie zostało założone z inicjatywy strażaków tut. komendy. Spotkanie założycielskie odbyło się 3 sierpnia 2012r.w świetlicy komendy powiatowej. W trakcie spotkania wyłoniono zarząd w składzie:

  • Michał Ziemiański – prezes
  • Grzegorz Zawada – wiceprezes
  • Krzysztof Folta –sekretarz
  • Paweł Przybyłowski – skarbnik

Koło Lok „998” zrzesza 22 strażaków Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie.

W dniu 29.08.2012r. na strzelnicy LOK w Brzozowie, odbyło się pierwsze strzelanie członków powołanego Koła LOK „998” z broni KBKS i pistoletu pneumatycznego.

 

 strzelanie założycielskie foto: materiał własny  strzelanie założycielskie foto: materiał własny   

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek