mural 1460x616

Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza do udziału w konkursie pt. "Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy". W ramach jego można uzyskać dotację na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów o statusie pożytku publicznego.

Więcej informacji w załączonym piśmie - do pobrania .pdf

Szczegóły dostępne również na stronie internetowej - tutaj