Podczas spotkania, które odbyło się 18 lutego 2013 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażacki Dar” działającego od 6 września 2012r. przy brzozowskiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano wiele życzeń, gratulacji oraz podziękowań. W spotkaniu uczestniczyli: prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK Pani Danuta Gwizdała, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Jan Szmyd ze swoim zastępcą mł. bryg. Marek Ziobro oraz członkowie klubu. Sprawozdanie z krótkiej co prawda działalności przedstawił Prezes Klubu mł. bryg. Stanisław Wielobób. Do końca roku 2012 członkowie Klubu HDK oddali 106 litrów krwi. Większość kolegów oddawała wcześniej krew nie będąc zrzeszonym w żadnym klubie HDK.W okresie sprawozdawczym członkowie klubu uczestniczyli w dwóch akcjach oddawania krwi. Do klubu przystąpiło w tym okresie - dzięki prowadzonej w sposób ciągły akcji promującej honorowe krwiodawstwo - 3 osoby (druhowie z OSP Starej Wsi, Blizne i Nozdrzec). Strażacki klub skupia również członków rodzin strażaków. Do Klubu „Strażacki Dar” należy np. córka Ryszarda Zubla – Marta. Podczas dyskusji zostały przekazane informacje dotyczące możliwości korzystania przez dawców krwi z rabatów podczas korzystania z usług instytucji wymienionych na stronie www.dawcomwdarze.pl, prawa do odliczeń od dochodu darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa, możliwości przekazania 1 % swojego podatku na PCK, itp.

Członkowie podjęli na spotkaniu kilka uchwał m. in. dotyczącą uczestnictwa w VIII Edycji Programu 2013 tj. ogólnopolskiej akcji „Strażacy PSP i OSP w Honorowym Krwiodawstwie” pod hasłem „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

 

 spotkanie HDK fot:st.kpt. Bogdan Biedka  spotkanie HDK fot:st.kpt. Bogdan Biedka  spotkanie HDK fot:st.kpt. Bogdan Biedka  spotkanie HDK fot:st.kpt. Bogdan Biedka
 spotkanie HDK fot:st.kpt. Bogdan Biedka    

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek