Przejście na emeryturę komendanta powiatowego PSP w Brzozowie

21 lutego 2020 r. podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec, krajowy kapelan strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, komendanci miejscy i powiatowi PSP województwa podkarpackiego, funkcjonariusze, pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz zaproszeni goście pożegnali st. bryg. Marka Ziobro - komendanta powiatowego PSP w Brzozowie. Zakończył on okres czynnej służby zawodowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie, przypomniano przebieg służby zawodowej komendanta, złożono podziękowania za wieloletnią służbę oraz wręczono okolicznościowe adresy i upominki.

Uroczystość zaszczycili: poseł na Sejm RP Adam Śnieżek oraz władze samorządu powiatowego i gminnego na czele ze starostą brzozowskim Zdzisławem Szmydem, przewodniczącym rady powiatu brzozowskiego Henrykiem Kozikiem i burmistrzem Brzozowa wraz z wójtami gmin. Samorządowcy pogratulowali komendantowi dotychczasowych dokonań, podziękowali za dobrą współpracę oraz życzyli spełnienia planów .

Ponadto w uroczystości uczestniczyli między innymi: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku ppłk. Dariusz Brzeżawski, delegacja funkcjonariuszy Policji pod przewodnictwem p.o. komendanta powiatowego Policji w Brzozowie nadkom. Joanny Kędra, wiceprezesi ZOP ZOSP RP w Brzozowie: dh Jerzy F. Adamski i dh Stanisław Chrobak, emerytowany zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. w st. spocz. Stanisław Pająk, emerytowani komendanci powiatowi PSP: w Brzozowie st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Sieniawski, w Strzyżowie: st.bryg. w st. spocz. Bogusław Broda i st. bryg. w st. spocz. Piotr Rędziniak, emerytowany komendant rejonowy Straży Pożarnych w Brzozowie asp. sztab. w st. spocz. Leon Ziemiański, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie ks. Prałat Franciszek Goch, nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów Andrzej Dąbrowski a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu brzozowskiego, służb, inspekcji oraz instytucji i organizacji współpracujących ze strażą pożarną.

Na koniec spotkania podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył st. bryg. Krzysztofowi Folcie, dotychczasowemu zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie, pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Brzozowie.

Z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne, dziękując za lata profesjonalnej i owocnej służby pełnionej w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie, proszę przyjąć najlepsze życzenia, dobrego zdrowia, długich lat życia, radości i zadowolenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Folta

p.o. komendant powiatowy PSP w Brzozowie,

strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Brzozowie

 Zakończenie służby w PSP przez st. bryg. Marka Ziobro  Zakończenie służby w PSP przez st. bryg. Marka Ziobro  Zakończenie służby w PSP przez st. bryg. Marka Ziobro  Zakończenie służby w PSP przez st. bryg. Marka Ziobro
 Zakończenie służby w PSP przez st. bryg. Marka Ziobro  Zakończenie służby w PSP przez st. bryg. Marka Ziobro  Zakończenie służby w PSP przez st. bryg. Marka Ziobro  Zakończenie służby w PSP przez st. bryg. Marka Ziobro

opracował: mł. bryg. Bogdan Biedka

fotografie: Brzozowska Gazeta Powiatowa

Wiecej także na stronie www powiatu brzozowskiego