W dniu 28 stycznia 2016r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się spotkanie sprawozdawcze zrzeszonych w działającym przy tut. Komendzie Kole Nr 1 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Marcin Betleja – rzecznik prasowy KW PSP w Rzeszowie,  Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - st. bryg. Jan Szmyd, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie – bryg. Marek Ziobro, Prezes Zarządu Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów RP w Brzozowie – bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd, emeryci i renciści tut. koła. Podczas spotkania złożone zostało sprawozdanie za rok 2015 i przedstawiony plan na rok bieżący. W trakcie spotkania głos zabrali: przedstawiciel Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Marcin Betleja, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie – st. bryg. Jan Szmyd.Statystykę pożarową za rok 2015 na terenie powiatu brzozowskiego, oraz inne istotne wydarzenia z życia komendy przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie – bryg. Marek Ziobro. Zarówno podczas swoich wystąpień mł. bryg. Marcin Betleja i st. bryg. Jan Szmyd podziękowali za współpracę i złożyli życzenia emerytom i rencistom tut. koła. Na zakończenie spotkania podano tradycyjną strażacka grochówkę. Spotkanie odbyło się w miłej rodzinnie strażackiej atmosferze.

 

 Spotkanie koła emerytów i rencistów RP przy KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Spotkanie koła emerytów i rencistów RP przy KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Spotkanie koła emerytów i rencistów RP przy KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Spotkanie koła emerytów i rencistów RP przy KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek
 Spotkanie koła emerytów i rencistów RP przy KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Spotkanie koła emerytów i rencistów RP przy KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Spotkanie koła emerytów i rencistów RP przy KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Spotkanie koła emerytów i rencistów RP przy KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek
 Spotkanie koła emerytów i rencistów RP przy KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Spotkanie koła emerytów i rencistów RP przy KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek   

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek