Drukuj
Odsłony: 579

Medyczny 1We wrześniu br. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie kupili nowy specjalistyczny sprzęt medyczny pomocny w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Posiadane zestawy sprzętu do ratownictwa medycznego powiększono o :

Nowy sprzęt będzie używany w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia w celu efektywnego ratowania osób z zagrożeniem funkcji życiowych. Drugi defibrylator na wyposażeniu jednostki stworzy możliwość przywrócenia odpowiedniego rytmu serca i zwiększenia szans na przeżycie osoby poszkodowanej w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Ten specjalistyczny sprzęt zdecydowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu i ułatwi skuteczniejsze ratowanie życia ludzkiego w dwóch miejscach jednocześnie przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.

Kupno powyższego sprzętu o wartości łącznej blisko 15 tys. zł., zostało sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń, dzięki pozytywnej decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dziękujemy Wicestaroście Brzozowskiemu Panu Jackowi Adamskiemu, za okazaną pomoc i wsparcie w naszych staraniach o pozyskanie środków finansowych na zakup tego potrzebnego sprzętu medycznego.

Opracowanie: mł. bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie

Zdjęcia: asp. Piotr Rachwał

Medyczny 1